Akademickie Stowarzyszenie Kultury „WAGANT” istnieje od 1998 roku. Założycielami byli studenci i absolwenci wyższych Uczelni wrocławskich, którzy byli animatorami i twórcami kultury studenckiej w latach 90. XX wieku. Jego celem jest organizowanie i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, nauki, sportu i turystyki środowiska akademickiego.

W XVII edycji Konkursu Dolnośląski Klucz Sukcesu ASK „WAGANT” został nominowany za 2012 rok w kategorii najlepsza instytucja kultury lub
inicjatywa kulturalna. W XVIII edycji Konkursu Dolnośląski Klucz Sukcesu ASK „WAGANT” został uznany za najlepszą organizację pozarządową w 2013
roku.
 

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją imprez kulturalnych:

  1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej „ŁYKEND” – impreza promująca młodych wykonawców z kręgu ballady, poezji śpiewanej, piosenki autorskiej (część konkursowa) oraz przedstawiająca uznane już gwiazdy powyższych gatunków muzycznych (projekt zawieszony w 2011 roku-odbyło się 20 edycji).
  2. Festiwal „Maj z Muzyką Dawną” – impreza przybliża wykonawstwo muzyki dawnej opartej na dawnych technikach wykonawczych (oryginalne instrumenty bądź ich kopie) wg oryginalnych tabulatur i partytur. Impreza promuje zarówno młodych wykonawców tego gatunku muzycznego (uczniowie szkół podstawowych i średnich, gimnazjów oraz studenci i absolwenci akademii muzycznych) jak i przybliża uznanych artystów polskich i zagranicznych. Oprócz koncertów są organizowane również wykłady, prelekcje i pokazy instrumentów dawnych oraz obyczajów i tradycji rycerskich. Dotychczas odbyły się 29 edycji.
  3. Wrocławski Festiwal Filmowy „Najnowsze Kino Polskie – Cinemahrad” – impreza promuje młodych twórców filmowych tworzących tzw. kino – off (niezależne). Oprócz projekcji filmowych odbywają się spotkania z twórcami filmów (reżyserzy, aktorzy, producenci) . Festiwalowi towarzyszy przegląd kina krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry). Dotychczas odbyło się 15 edycji.
  4. Festiwal „Szatkownica” – impreza promująca tradycje i dziedzictwo kulturowe. Odbyły się dwie edycje.
  5. Imprezy niecykliczne typu koncerty, udział w konkursach i przeglądach, wystawy, panele dyskusyjne promujące młodych twórców studenckich i ich działalność , a także historię najnowszą środowiska akademickiego oraz dziedzictwo kulturowe.