Akademickie Stowarzyszenie Kultury „Wagant”

Akademickie Stowarzyszenie Kultury „Wagant” powstało w 1998 roku.
Jego celem jest organizowanie i wspieranie szeroko pojętej kultury,
nauki, sportu i turystyki środowiska akademickiego.