22 września – Narodowe Forum Muzyki – Orkiestra Leopoldinum

25 września – Kościół św. Antoniego z Padwy – Joanna Klisowska, Enriqe Gomze De Cabrero, Aleksandra Rupocińska, Karolina Habało, Martyna Jankowska

26 września – Klub Muzyki i Literatury – Marek Dyżewski – wykład muzykologiczny

27 września – Ratusz – Capella Polonica

28 września – Klub Muzyki i Literatury – Gruziński duet: Murtaz Basheleishvili, Nino Nishniadze oraz wykład muzykologiczny dr Khatuny Managadze

29 września – Ratusz – Wrocław Baroque Ensemble

4 października – Kościół św. Michała – Adżarski Państwowy Zespół Wokalny „Batumi” 

5 października – Ratusz – Giardino di Delizie

11 października – Ratusz – Adżarski Państwowy Zespół Wokalny „Batumi”